ScreenConsult / Rijnstate

  • ScreenConsult
  • Technologie achter ScreenConsult

Mijn rol als lead software engineer

Als lead software engineer was ik verantwoordelijk voor het technisch ontwerp en realisatie van ScreenConsult. Naast de gebruikelijke werkzaamheden die nodig zijn voor een web-based cloud-based oplossing, heb ik in dit traject een vergaande integratie met Skype for Business (toen nog Microsoft Lync) bereikt. De kwaliteit van deze integratie is één van de kritieke succesfactoren van ScreenConsult.

Mijn rol als productontwikkelaar

Als productontwikkelaar hielp ik de producteigenaar met het doorontwikkelen van het ScreenConsult concept. Omdat ScreenConsult gebruikmaakt van state-of-the-art beeldbeltechnieken, is het belangrijk om de techniek in het productontwerpproces te betrekken. Vanuit deze rol was ik continue bezig met de balans tussen wat de klant wil, wat binnen het budget past en wat er technisch haalbaar is. Het doel is om met zo weinig mogelijk inspanning zoveel mogelijk de kracht van de techniek te benutten. Mede hierdoor is het ons gelukt om ScreenConsult als een krachtige doch betaalbare propositie in de markt neer te zetten.

Wat is ScreenConsult?

ScreenConsult is een laagdrempelige beeldbeloplossing voor patiënten en specialisten. Dankzij ScreenConsult kunnen ziekenhuizen en behandelcentra hun dienstverlening eenvoudig uitbreiden met het moderne consult-op-afstand concept. ScreenConsult is volledig cloud-based en vereist geen losse software: een browser en een webcam is voldoende om van ScreenConsult gebruik te maken. Daarnaast werkt ScreenConsult op alle moderne platformen, waaronder ook smartphones en tablets.

Klik hier om meer te lezen over dit innovatieve product
  • Project: ScreenConsult
  • Klant: Rijnstate
  • Rol: Lead Software Engineer
  • Datum: 2014
  • Bekijk resultaat