Solution Architectuur / Business & IT komen samen

  • Solution Architectuur
De basis van toekomstvaste software is een toekomstvaste architectuur.

Een IT-project is meer dan alleen code schrijven en deadlines halen. Het in lijn brengen van IT met de doelstellingen van de business vereist visie, leiderschap en multidisciplinaire kennis en vaardigheden. Alleen dan bent u in staat om een goed antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Is mijn applicatie geschikt voor de verwachte groei?
  • Voldoet mijn applicatie aan alle wet- en regelgeving?
  • Hoe lang is mijn applicatie houdbaar?
  • Is mijn applicatie flexibel genoeg om met veranderingen in de markt mee te gaan?
  • Hoe houd ik de beheerkosten van mijn applicatie onder controle?
  • Zijn mijn klanten en mijn eigen organisatie voldoende voorbereid op mijn nieuwe applicatie?

Vanuit mijn rol als solution architect help ik uw organisatie deze vraagstukken te tackelen. Daarbij fungeer ik als brug tussen business en IT. In mijn dagelijkse werkzaamheden spar ik met analisten, vertaal ik domeinkennis naar technische ontwerpen en begeleid ik de realisatie door ontwikkeling.

Solution architectuur is een veelzijdige rol met strategische, tactische en operationele facetten. Het is een rol die per project en per klant een andere invulling vereist. Een rol waarbij je de ene dag de koers bepaalt en de andere dag mensen overtuigt diezelfde koers te varen. Een rol waarbij overleggen op strategisch niveau leiden tot wijzigingen op codeniveau.

  • Uitgelicht
  • Voor Translink heb ik de architectenrol vervuld door een brug te slaan tussen business en techniek.
  • Bekijk ov-chipkaart